Samen maken we ethiekondersteuning toegankelijk voor iedereen

Het NEON biedt een levendige ontmoetingsplaats voor thema's rondom ethiekondersteuning, ethische kwesties en moreel beraad. Participanten worden uitgenodigd om ethiek begrijpelijk, toegankelijk en inspirerend te maken voor zichzelf en anderen.

Meld je hier aan als participant

Vind een participant

Waarom een netwerk voor ethiekondersteuning?

Het NEON (Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland) heeft als doel om in nauwe samenwerking met zowel professionals in de praktijk als theoretici de kwaliteit van ethische ondersteuning te verbeteren, met als uiteindelijk streven de professionalisering van ethiekondersteuning in Nederland.

Talloze ethiekdeskundingen, organisaties, leidinggevenden, managers, academici en andere betrokkenen uit verschillende sectoren hebben zich inmiddels aangesloten bij dit initiatief. Samen streven zij ernaar om gezamenlijke kenmerken van effectieve ethiekondersteuning te definiëren en te bevorderen.

Agenda

DATUM
ACTIVITEIT
LOCATIE/LINK

07-06
Neon congres: Toekomstmuziek
Soesterberg

01-09
Gespreksleider Moreel Beraad School voor Dialoog
Nijmegen

13-11
Landelijke training gespreksleider Moreel Beraad VUMC
Amsterdam

Heb je tip voor onze agenda? Mail ons dan op info@hetneon.nl en meld daarbij de titel van de activiteit, datum, locatie en de link naar meer informatie.

Nieuws over ethiekondersteuning

NEON Congres 2024 - Toekomstmuziek

Dat is het thema waaronder het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland jou van harte uitnodigt voor het inspirerende jaarcongres over de toekomst van de ethiekondersteuning. In een tintelend programma buigt heel ethiekminnend Nederland zich met volle overtuiging over de vraag welke taak de ethiekondersteuning heeft met het toenemende beroep op zelfredzaamheid en participatie in alle facetten van onze samenleving.

Meld je hier aan als participant

Wil je meer weten over NEON?
Stuur dan een e-mail naar info@hetneon.nl